Kompletní průvodce vedlejšími účinky Sildenafilu

Erektilní dysfunkce je běžným sexuálním zdravotním problémem, který postihuje až 40 % mužů nejčastěji ve věku nad 40 let. K léčbě erektilní dysfunkce je dostupných hned několik léků. Avšak pravděpodobně nejznámější a nejpoužívanější na trhu je přípravek Viagra (nebo ve své generické formě Sildenafil). Sildenafil působí tak, že zvyšuje průtok krve do vašeho penisu, čímž vám usnadňuje dosažení a udržení erekce, když se cítíte sexuálně vzrušený. Sildenafil je bezpečný a účinný lék pro erektilní dysfunkci, ale i když je obecně bezpečný pro většinu mužů, u některých může způsobit nežádoucí účinky. Většina těchto nežádoucích účinků je mírná a přechodná (což znamená, že mají tendenci vymizet, když lék opustí vaše tělo), avšak některé se mohou stát vážnými, pokud užíváte jiné léky nebo máte již existující zdravotní problém. V tomto článku budeme níže uvádět běžné a méně časté vedlejší účinky Sildenafilu. Podívali jsme se také na údaje mnoha těchto vedlejších účinků, abychom vysvětlili, jak a proč se vyskytují, jakož i to, co můžete udělat, abyste je zvládli. Nakonec jsme rozebrali několik lékových interakcí, o kterých byste měli vědět, pokud uvažujete o použití generického Sildenafilu k léčbě erektilní dysfunkce.

Nejčastější vedlejší účinky Sildenafilu

Sildenafil má několik běžných vedlejších účinků. Tyto nežádoucí účinky se obvykle vyskytují ve stejnou dobu, kdy je přípravek aktivní ve vašem těle (obvykle tři až pět hodin), i když některé nežádoucí účinky mohou přetrvávat i několik hodin po odeznění aktivních účinků přípravku Sildenafil.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou jedním z nejčastějších vedlejších účinků Sildenafilu, který podle zjištění FDA postihuje přibližně až 25 % mužů, kteří užívají lék s touto účinnou látkou. Bolesti hlavy způsobené Sildenafilem jsou obvykle mírné a vymizí, když se přípravek začne vytrácet z Vašeho krevního oběhu. Jiné léky na erektilní dysfunkci, jako je Cialis (generický Cialis) či Levitra, jsou také spojeny s bolestmi hlavy. Všechny tyto léky fungují tak, že rozšiřují vaše krevní cévy, což pomáhá zlepšit průtok krve do erektilní tkáně ve vašem penisu. To má za vedlejší účinek také zvýšení průtoku krve do jiných oblastí vašeho těla. Když se průměr vašich krevních cév zvětší, může to potenciálně přispět k bolestem hlavy zvýšením krevního zásobení hlavy, což způsobuje, že některé lidi po užití Sildenafilu bolí hlava. Když účinky Sildenafilu pominou a vaše krevní cévy se začnou postupně stahovat, pocit bolesti hlavy, který pociťujete v důsledku užívání přípravku, bude stále méně intenzivní. Většinu času lze bolesti hlavy způsobené Sildenafilem řešit buď snížením počáteční dávky Sildenafilu, nebo použitím volně prodejného léku na úlevy od bolesti hlavy.

Bolest zad

Někteří uživatelé Sildenafilu pociťují bolesti svalů po užití těchto léků. Závažnost může být od mírné bolesti svalů až po výraznější, nápadnou bolest v určité oblasti, například v dolní části zad. Podle údajů z klinických studií 2 – 4 % mužů, kteří užívají Sildenafil, pociťují určitý stupeň bolesti svalů. Rovněž bolesti hlavy, bolesti svalů a bolesti zad mohou být běžně léčeny volně prodejnými léky proti bolesti. Pokud máte po užití Sildenafilu opakující se nepříjemné a přetrvávající bolesti zad nebo svalů, určitě to prokonzultujte se svým poskytovatelem zdravotní péče. Váš poskytovatel zdravotní péče může doporučit vhodnou formu úlevy od bolesti nebo navrhnout použití nižší dávky Sildenafilu pro léčbu erektilní dysfunkce.

Nádcha (ucpaný nos)

Sildenafil může způsobit, že budete mít ucpaný nebo částečně ucpaný nos. Jako většina ostatních vedlejších účinků se jedná o dočasný problém, který se nejčastěji vyskytuje, když je lék stále ve vašem těle, přestože v některých případech může přetrvávat několik hodin po odeznění hlavních účinků Sildenafilu. Údaje z klinických studií ukazují, že 4 – 9 % mužů, kteří užívají Sildenafil, mají problémy s ucpaným nosem. Tento vedlejší účinek je výsledkem účinků Sildenafilu na krevní cévy v celém těle. Tím, že Sildenafil způsobí rozšíření vašich krevních cév, může přispět k ucpání nosu, což ztěžuje dýchání nosními dírkami. Jedna malá studie ukazuje, že tento vedlejší účinek se může vyskytnout už i při dávce 50 mg Sildenafilu. Stejně jako u jiných vedlejších účinků, i při rýmě doporučujeme snížit počáteční dávku Sildenafilu, pro odstranění problémů s ucpaným nosem.

Závraty

Jako vazodilatátor může Sildenafil potenciálně způsobit mírné snížení krevního tlaku. To může vést k závratím nebo točení hlavy. Závratě způsobené Sildenafilem jsou vzácné, většinou mírné a rychle pominou, když si vaše tělo zvykne na účinky léku. Stejně jako u mnoha jiných vedlejších účinků Sildenafilu, i zde doporučujeme vyhnout se závratím snížením počáteční dávky Sildenafilu. Pokud i po snížení dávky opakovaně pociťujete tento problém informujte o tom svého poskytovatele zdravotní péče.

Zarudnutí obličeje

Sildenafil způsobuje rozšíření vašich krevních cév, zlepšuje průtok krve do penisu a usnadňuje dosažení erekce. To může rovněž způsobit rozšíření krevních cév v jiných částech těla. Když se krevní cévy ve vaší kůži rozšíří, vaše pokožka může nabýt červeného, zarudlého vzhledu. Někteří muži, kteří užívají Sildenafil, si tohoto efektu všímají v okolí nosu, na tvářích a na čele. Výzkum ukazuje, že 10 – 19 % mužů, kteří užívají Sildenafil k léčbě erektilní dysfunkce, pociťuje tento vedlejší účinek. Stejně jako bolesti hlavy, i zarudnutí obličeje pomine, když se sníží hladina Sildenafilu ve vašem těle. Pokud jste náchylný k zarudnutí obličeje důsledkem Sildenafilu, přechod na nižší dávku léků může docílit, že tento vedlejší účinek bude méně intenzivní a patrný. Zarudnutí obličeje je běžným nežádoucím účinkem všech léků na erektilní dysfunkci (Tadalafil, Vardenafil).

Dyspepsie (porucha trávení/pálení žáhy)

Dyspepsie (porucha trávení nebo pálení žáhy) je běžný vedlejší účinek po užití Sildenafilu, který se může vyskytnout v důsledku účinků tohoto léku na hladkou svalovou tkáň v celém těle. Po užití Sildenafilu se hladká svalová tkáň ve vašem penisu začne uvolňovat, což vede k většímu průtoku krve. Tento účinek se vyskytuje i v jiné tkáni hladkého svalstva, včetně dolního jícnového svěrače, skupiny svalů, které oddělují váš žaludek a jícen. To může vést k tomu, že se malé množství žaludeční kyseliny dostane ze žaludku do jícnu. Pálení žáhy způsobené Sildenafilem nebo jinými léky na erektilní dysfunkci lze léčit pomocí volně prodejných antacid, jako je např. Gaviscon, který vytváří ochrannou vrstvu na obsahu žaludku. Pokud pociťujete mírné pálení žáhy nebo bolest na hrudi po užití Sildenafilu, může vám pomoci i sklenice vody, abyste předešli nepříjemným pocitům. Máte-li často zažívací potíže/pálení žáhy, zvažte možnost přechodu na nižší dávku aktivní složky Sildenafil-Citrát. Je také důležité vyhnout se konzumaci příliš velkého množství alkoholu v kombinaci se Sildenafilem, protože alkohol může dále dráždit dolní jícnový svěrač a potenciálně přispívá k pálení žáhy.

Nevolnost

Sildenafil způsobuje u malého procenta mužů nevolnost krátce po jeho užití. Nevolnost postihuje 2-3% mužů, kteří užívají tento lék. V jedné čtyřleté studii mužů užívajících Sildenafil publikované v časopise Therapeutics and Clinical Risk Management pouze 1 muž z 979 účastníků studie hlásil nevolnost jako vedlejší účinek. Nevolnost ze Sildenafilu je obecně mírná. Podobně jako jiné vedlejší účinky se nejčastěji objevuje, když je lék aktivní, přičemž nevolnost a žaludeční potíže obvykle vymizí, když účinky Sildenafilu vyprchají z našeho těla. Pokud po užití často pociťujete nevolnost, doporučujeme zvážit možnost přechodu na nižší dávku přípravku Sildenafil.

Vizuální poruchy

Sildenafil je spojen s několika vedlejšími účinky souvisejícími se zrakem, včetně rozmazaného vidění, abnormálního vidění barev (výrazný barevný odstín vidění), sníženého vidění a velmi ojediněle dokonce i náhlé ztráty zraku. Jen 1 – 2 % mužů hlásí problémy se zrakem při běžných dávkách Sildenafilu. Podle vědecké recenze publikované v časopise Progress in Retinal and Eye Research je většina problémů spojených se Sildenafilem mírná a přechodná, přičemž problémy se obvykle vyskytují, když účinná látka dosáhne své maximální koncentrace v těle. Je důležité, abyste informovali svého poskytovatele zdravotní péče, pokud se u vás objeví jakékoli změny kvality zraku po užití přípravku Sildenafil, nebo pokud jste měli v minulosti problémy se zrakem, jako je nearteritická přední ischemická neuropatie zrakového nervu (NAION ).

Nízký krevní tlak

Sildenafil je vazodilatátor, což znamená, že může rozšířit vaše krevní cévy. To může trošičku snížit hladinu krevního tlaku. Podle dostupných údajů po užití Sildenafilu klesá krevní tlak lidí v průměru o 8,4/5,5 mmHg po užití typické dávky Sildenafilu. Toto snížení krevního tlaku je mírné a je nepravděpodobné, že povede k jakýmkoli negativním účinkům na zdraví u lidí se zdravým nehypertenzním krevním tlakem. Stručně řečeno, pokud jste zdravý a nemáte problémy s krevním tlakem, Sildenafil ovlivní váš krevní tlak, ale ne nebezpečným nebo znepokojujícím způsobem. Máte-li kardiovaskulární onemocnění nebo hypertenzi, užití Sildenafilu by mohlo vést k náhlému poklesu krevního tlaku a výrazněji ovlivnit váš celkový zdravotní stav. Pro Vaše dobro doporučujeme abyste užití Sildenafilu nejprve konzultovali se svým lékařem, v případech, kdy používáte léky na léčbu hypertenze (vysoký krevní tlak), hypotenze (nízký krevní tlak) nebo jakéhokoliv jiného kardiovaskulárního zdravotního problému.

Méně časté, závažnější vedlejší účinky Sildenafilu

Přestože závažné nežádoucí účinky Sildenafilu jsou velmi vzácné, stále se mohou vyskytnout. Sildenafil má několik méně častých vedlejších účinků, včetně priapismu a poškození nervu, který přenáší elektrické impulsy z očí do mozku. Je důležité věnovat velkou pozornost těmto vedlejším účinkům a informovat svého poskytovatele zdravotní péče, pokud se vyskytnou nějaké problémy.

Priapismus (prodloužená nebo bolestivá erekce)

Priapismus je vážný stav, při kterém zažíváte přetrvávající bolestivou erekci, která trvá několik hodin bez jakékoli sexuální stimulace. Tento typ prodloužené erekce může vést k trvalému poškození erektilní tkáně uvnitř vašeho penisu, pokud není léčen. Případy priapismu mají tendenci se vyvinout v důsledku relaxace hladkého svalstva, což může zvýšit průtok krve do penisu. Když krev může proudit do penisu, ale ne ven, může to vést k bolestivé, prodloužené erekci, která může trvat několik hodin. Ve srovnání s jinými vedlejšími účinky Sildenafilu je priapismus velmi vzácný. Mnohé z hlášených případů priapismu souvisejícího s užitím Sildenafilu a jinými léky na erektilní dysfunkci evidujeme u lidí, kteří před sexem užívají příliš velké dávky léků.

Poškození zrakového nervu

Ačkoli je to extrémně vzácné, léky na erektilní dysfunkci, jako Sildenafil, mohou být spojeny s poškozením zrakového nervu nebo nearteritickou přední ischemickou neuropatií zrakového nervu. Nonarteritická přední ischemická neuropatie zrakového nervu je vážný zdravotní stav, který může vést k trvalému poškození očí. Tento problém postihuje velmi malé procento mužů, kteří užívají Sildenafil, a může představovat větší riziko pro lidi se stávajícími očními problémy nebo „přeplněným“ optickým diskem. V přehledu publikovaném v International Journal of Clinical Practice v roce 2006 výzkumníci zjistili, že z uživatelů Sildenafilu jsou jen přibližně 3 případy ze 100 000 postižených tímto problémem, což z něj činí extrémně vzácný potenciální vedlejší účinek.

Náhlá ztráta sluchu

Extrémně malé procento mužů, kteří užívali Sildenafil, hlásalo stav, který je známý jako náhlá senzorineurální ztráta sluchu. Tento stav zahrnuje poškození vnitřního ucha, které může v některých případech způsobit trvalou ztrátu sluchu. Kromě ztráty sluchu může Sildenafil způsobit další poruchy sluchu, jako je zvonění v uších (tinitus). Problémy se sluchem po užití Sildenafilu jsou velmi vzácné a neobvyklé.

Interakce mezi Sildenafilem a kardiovaskulárními léky

Aktivní složka Sildenafil, může interagovat s některými léky používanými k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečních chorob a jiných kardiovaskulárních zdravotních problémů. Sildenafil a jiné léky na erektilní dysfunkci mohou interagovat s nitráty užívanými k řízení krevního tlaku a léčbě městnavého srdečního selhání, jakož is léky, jako jsou alfa-blokátory. Pokud se tyto léky užívají současně, mohou přispět k náhlému, potenciálně závažnému poklesu krevního tlaku, který může vážně ovlivnit vaše zdraví. Neměli byste užívat Sildenafil ani jiné léky na erektilní dysfunkci, pokud v současné době užíváte jakýkoli typ nitrátové medikace, jako je nitroglycerin, isosorbiddinitrát nebo isosorbidmononitrát. Sildenafil by také neměl být užíván s rekreačními drogami, jako je „popper“, který často obsahuje složky jako amylnitrát. Při užití s léky na erektilní dysfunkci mohou dusičnany přispět k závažnému poklesu krevního tlaku, který může způsobit závratě nebo mdloby. V některých případech mohou interakce mezi léky na erektilní dysfunkci a jinými léky na předpis způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

Stávající zdravotní problémy a Sildenafil

Bohužel některé zdravotní problémy mohou zvýšit pravděpodobnost vzniku vedlejších účinků Sildenafilu a jiných léků na erektilní dysfunkci. Abyste se při užívání přípravku Sildenafil udrželi v bezpečí, je důležité informovat svého poskytovatele zdravotní péče o jakýchkoli již existujících zdravotních problémech již předtím, než zvážíte tento lék.

Je obzvláště důležité informovat svého poskytovatele zdravotní péče, pokud:

  • Máte jakýkoli typ srdečního problému, jako je srdeční selhávání, angína, zúžení aortální chlopně, nepravidelný srdeční tep nebo jste v minulosti prodělali srdeční infarkt nebo mozkovou příhodu.
  • Máte plicní hypertenzi (vysoký krevní tlak v krevních cévách, které zásobují vaše plíce), nekontrolovaný vysoký krevní tlak nebo nízký krevní tlak.
  • Máte jakýkoli typ zdravotního stavu, který ovlivňuje vaše krvinky, jako je leukémie, srpkovitá anémie nebo mnohočetný myelom.
  • Máte jakýkoli typ očního problému nebo ztráty zraku, jako je například nearteritická přední ischemická neuropatie zrakového nervu nebo retinitis pigmentosa, genetické onemocnění oka.
  • Máte problémy s krvácením, problémy s játry, ledvinami, žaludeční vředy nebo jste aktivní na dialýze.

Nástup účinku při léčbě erektilní dysfunkce: Kdy začíná přípravek působit?

Nástup účinku u většiny léků na erektilní dysfunkci trvá 30 až 60 minut. Sildenafilu trvá přibližně jednu hodinu, než začne účinkovat a tabletu byste měla užít asi 60 minut před plánovaným sexuálním stykem, avšak existují i rychlejší alternativy v podobě gelových produktů nebo šumivých tablet. Konzumace velkého množství jídla s vysokým obsahem tuku může oddálit účinky Sildenafilu a snížit jeho celkovou koncentraci ve vašem krevním oběhu. Tadalafil, aktivní složka Cialisu, se může stát aktivním ve vašem těle do 15 minut, ale obvykle dosáhne své maximální koncentrace po dvou hodinách. Vardenafil, účinná látka přípravku Levitra, začne účinkovat přibližně za stejnou dobu jako Sildenafil a měl by se užít přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou. Většina výrobců léků na erektilní dysfunkci doporučuje užívat Sildenafil, Tadalafil nebo Vardenafil se sklenicí vody na relativně prázdný žaludek (nebo po malém nebo normálním množství jídla).

Poločasy erektilní dysfunkce: Jak dlouho trvá účinek léku?

Poločas rozpadu léku je množství času potřebného k tomu, aby koncentrace léku ve vašem těle klesla na polovinu svého vrcholu. Například 50 mg dávka Sildenafilu se po uplynutí jednoho poločasu sníží na účinnost přibližně 25 mg. Poločas rozpadu léku určuje, jak dlouho zůstane aktivní ve vašem těle. Obecně léky na erektilní dysfunkci stále poskytují určité účinky i po uplynutí jednoho poločasu rozpadu a postupně se stávají méně účinnými, když se z vašeho těla vylučují. Po uplynutí přibližně dvou až tří poločasů již většina léků na erektilní dysfunkci nebude poskytovat žádné viditelné účinky. Léky na erektilní dysfunkci se mohou výrazně lišit, pokud jde o poločas rozpadu, což znamená, že účinek některých aktivních složek trvá déle než účinek jiných účinných látek. V současnosti je nejdéle trvajícím lékem na erektilní dysfunkci Tadalafil, aktivní složka Cialisu. Poločas Tadalafilu je přibližně 17,5 hodiny a běžná dávka Tadalafilu může nadále poskytovat úlevu od erektilní dysfunkce až 36 hodin.

Jiné léky na erektilní dysfunkci mají kratší poločas:

  • Sildenafil má poločas rozpadu přibližně 3-5 hodin. Typická dávka Sildenafilu poskytne úlevu od erektilní dysfunkce na přibližně 4 hodiny, díky čemuž je ideální pro jednorázové užití.
  • Vardenafil aktivní složka přípravku Levitra má poločas rozpadu přibližně 4-5 hodin. Typická dávka Vardenafilu může poskytnout úlevu od erektilní dysfunkce na 4 – 8 hodin, což z něj činí další dobrou volbu pro jednorázové užití.

Jelikož erektilní dysfunkce se může lišit v závažnosti a sexuální potřeby jednotlivců se liší, neexistuje univerzální „nejlepší“ lék na erektilní dysfunkci, který by fungoval univerzálně u každého.

Shrnutí: Vedlejší účinky Sildenafilu

Pro většinu mužů je Sildenafil bezpečný a účinný lék, díky kterému je dosažení a udržení erekce jednodušší a méně stresující. Nicméně, jako všechny léky, i tento může způsobit nežádoucí účinky. Je důležité, abyste si byli vědomi těchto vedlejších účinků předtím, než začnete užívat Sildenafil, nebo si promluvte se svým poskytovatelem zdravotní péče, pokud se u vás objeví nějaké vedlejší účinky při užívání tohoto léku. Generickou Viagru nabízíme online jako součást našeho sortimentu léků na erektilní dysfunkci, který si můžete objednat bez lékařského předpisu, z pohodlí domova, za pár kliků. Více o Sildenafile a dalších možnostech léčby erektilní dysfunkce se dozvíte i v našem podrobném průvodci nejběžnějšími způsoby léčby erektilní dysfunkce.