Kouření a erektilní dysfunkce

Pokud jste kuřák a máte potíže v ložnici, je důležité vědět, že mezi kouřením a erektilní dysfunkcí existuje určitá souvislost. Četné studie spojují kouření a erektilní dysfunkci, zejména kvůli negativním účinkům, které může mít kouření na kardiovaskulární zdraví. Jak jsme uvedli kouření může způsobit erektilní dysfunkci u mladších i starších mužů, což z něj činí velké riziko bez ohledu na Váš věk. Zatímco občasná cigareta nebo doutník pravděpodobně nezpůsobí erektilní dysfunkci, pravidelné kouření může vážně ovlivnit vaši sexuální výkonnost. V této příručce se podíváme na vztah mezi kouřením a erektilní dysfunkcí, jakož i na nejlepší řešení, pokud jste kuřák postižen erektilní dysfunkcí.

Jak může kouření způsobit erektilní dysfunkci

Pravidelné kouření cigaret, doutníků nebo dýmkového tabáku může poškodit vaše cévy a snížit arteriální průtok krve v těle. Klíčovým viníkem je nikotin, který je známým vazokonstriktorem (druh chemické látky, která snižuje průtok krve v těle). To může vážně poškodit Váš sexuální výkon, protože erekce závisí na kombinaci signálů z Vašeho mozku a spolehlivém zásobování krví přes tepny penisu. Když se cítíte sexuálně vzrušený, Váš mozek vyšle signál do nervů v penisu. To spouští otevření tepen, čímž se zvyšuje průtok krve do corpus cavernosum – houbovité tkáně penisu, která se naplní, ztvrdne a vytvoří erekci. Snížený průtok krve způsobený kouřením nebo jinými nezdravými návyky může výrazně ztížit dosažení erekce, takže budete mít slabou erekci nebo žádnou fyzickou reakci na sexuální vzrušení. Vědecký výzkum ukazuje, že závažnost erektilní dysfunkce u kuřáků úzce souvisí s množstvím a pravidelností kouření. Zdá se také, že přestat kouřit může pomoci snížit a dokonce odstranit symptomy erektilní dysfunkce. Bylo třeba provést výzkum v oblasti kouření, ale dostupné studie ukazují souvislost mezi kouřením a negativními výsledky v oblasti sexuálního zdraví, včetně erektilní dysfunkce. V jedné studii z roku 2004 byli kuřáci a bývalí kuřáci s erektilní dysfunkcí sledováni na přetrvávající erektilní dysfunkci v průběhu jednoho roku. Bývalí kuřáci zaznamenali měřitelné snížení symptomů erektilní dysfunkce se zlepšením u přibližně 25 % účastníků studie. Na druhé straně kuřáci nezažívali žádné zlepšení, všichni, kteří měli erektilní dysfunkci na začátku studie, ji měli i na konci. Přehled studií erektilní dysfunkce dospěl k závěru, že muži, kteří kouří, mají vyšší riziko vzniku erektilní dysfunkce než nekuřáci, bez ohledu na jejich věk. Přidejte do rovnice fakt, že kouření je spojeno s poškozením spermií a dalšími problémy s plodností, a je jasné, že cigarety ve skutečnosti nejsou kompatibilní se sexuálním a reprodukčním zdravím.

Řešení a možnosti léčby pro kuřáky s erektilní dysfunkcí

Pokud máte erektilní dysfunkci v důsledku kouření cigaret, nejlepším řešením je přestat kouřit. Údaje ze studie ukazují, že muži, kteří přestanou kouřit, mohou zaznamenat zlepšení sexuální výkonnosti a snížení symptomů erektilní dysfunkce, protože velká část erektilní dysfunkce způsobené cigaretami je způsobena právě samotným nikotinem. Přechod na nikotinovou náplast nemusí být v prevenci erektilní dysfunkce zcela účinná. Studie z roku 2008 dokonce spojuje izolovaný nikotin (ve formě žvýkaček) s erektilní dysfunkcí. Některým kuřákům může stačit postupné snižování množství cigaret, k dosažení viditelného zlepšení kvality erekce a sexuální výkonnosti. V některých případech přestat kouřit nemusí stačit k obnovení plné erektilní funkce. V tomto případě mohou být léky na erektilní dysfunkci jako generická Viagra (Sildenafil), generická Levitra (Vardenafil) a generický Cialis (Tadalafil) účinnými léky, které Vám pomohou udržet erekci a zlepšit Váš sexuální zážitek. Osvojení si zdravých návyků, jako je cvičení, zejména aerobní cvičení, které snižuje krevní tlak a je spojeno se zlepšeným sexuálním zdravím.