Může masturbace způsobit erektilní dysfunkci?

Může příliš mnoho masturbace způsobit rozvoj erektilní dysfunkce? I když je to obecný názor, drtivá většina vědeckých údajů ukazuje, že masturbace nemá žádné viditelné účinky na vaši schopnost vyvinout a udržet erekci. Stručně řečeno, masturbace nezpůsobuje erektilní dysfunkci. Některé recenzované studie a články však ukazují, že by mohla existovat potenciální souvislost mezi sledováním porna, něco, co většina lidí dělá, když masturbují, a rozvojem sexuální dysfunkce. Co z toho vyplývá? Masturbace by mohla být zodpovědná za věci jako úzkost ze sexuálního výkonu či erektilní dysfunkci u mladších mužů. Níže jsme se podívali na vědecký výzkum, abychom zjistili, zda existuje nějaké spojení mezi masturbací a problémy s erekcí. Odpověděli jsme také na několik běžných otázek o masturbaci a erektilní dysfunkci.

Způsobuje masturbace erektilní dysfunkci?

Stručná odpověď? Ne. Za předpokladu, že používáte správnou techniku, masturbace nepoškodí penis, ani Vám nezabrání v sexuálním výkonu a ve skutečnosti má určité zdravotní výhody. Je důležité vědět, že samotná masturbace není přímo spojena s erektilní dysfunkcí v žádném vědeckém výzkumu. Tvrzení, že masturbace sama o sobě způsobuje erektilní dysfunkci, se zdá být nepravděpodobné, stejně jako mnoho jiných mýtů o masturbaci a jiných zdravotních problémech. Rovněž neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by masturbace mohla přivodit slepotu, způsobit růst chlupů na dlaních nebo jakékoli další vedlejší účinky nebo zdravotní problémy, o kterých jste již možná slyšeli.

Erektilní dysfunkce způsobená masturbací: Existují nějaké důkazy?

Jak jsme již řekli, neexistuje žádný jasný důkaz, že samotná masturbace poškozuje vaše sexuální funkce. Existují však určité důkazy, že masturbace může mít druhotné účinky, které vedou k erektilní dysfunkci. Jedna studie publikovaná v časopise Journal of Sex and Marital Therapy uvádí, že může existovat souvislost mezi pocitem viny způsobenou masturbací a erektilní dysfunkcí. Článek, který publikoval Cleveland Clinic se však odkazuje na studii The Massachusetts Male Aging, která říká, že věk je největším prediktorem erektilní dysfunkce. V přehledu klinických zpráv z roku 2016 publikovaných v časopise Behavioral Sciences se uvádí, že výskyt erektilní dysfunkce u mladších mužů lze přičíst sledování pornografie a vysokým očekáváním sexuálního vzrušení. Prohlédněte si našeho průvodce spojitosti mezi pornografií a erektilní dysfunkcí zde. Z toho vyplývá, že nadměrná masturbace může mít určité účinky na vaši sexuální výkonnost, zvláště pokud masturbujete krátce předtím, než plánujete mít sex. Po ejakulaci prochází každý muž obdobím zotavení, které se nazývá refrakterní fáze. Během tohoto období nemyslíte na sex ani se nevzrušíte. Sexuální stimulace, která by za normálních okolností vyvolala odezvu, jako když partnerka fyzicky stimuluje Váš penis, nebude mít tehdy velký účinek. Během tohoto období možná nebudete moci dosáhnout erekce vůbec. Refrakterní perioda může mít různou délku v závislosti na vašem věku a dalších faktorech. Pro některé muže je to krátké časové okno, které trvá jen několik minut. Jiní muži mohou potřebovat 12 až 24 hodin k úplnému zotavení po dosažení orgasmu a ejakulace. I když masturbace přímo nezpůsobuje erektilní dysfunkci, pokud masturbujete krátce před plánováním sexu, je možné, že refrakterní fáze může ovlivnit Váš sexuální výkon. Z tohoto důvodu je důležité vědět, jak často by měl muž ejakulovat, plánovat to dopředu a odolávat pokušení, pokud se později týž den chystáte strávit nějaký čas se svou partnerkou.

Další spouštěče erektilní dysfunkce

Zatímco sledování porna může být zodpovědné za mnohé případy erektilní dysfunkce u mladších mužů, v žádném případě to není jediný faktor, který může způsobit erektilní dysfunkci. Různorodé množství různých zdravotních problémů může způsobit nebo přispět k erektilní dysfunkci, od fyzických faktorů až po psychologické. Zdravá erekce spoléhá na vzrušení a průtok krve. Když jste sexuálně vzrušený, impulsy z mozku a nervů kolem penisu způsobují uvolnění svalů uvnitř penisu, což umožňuje proudění krve do penisu. Vláknitá membrána zvaná tunice albuginea zachycuje tuto krev uvnitř vašeho penisu, což mu umožňuje zůstat tvrdý během sexuální aktivity. Erektilní dysfunkce nastává, když je tento proces přerušen, ať už nedostatečným vzrušením nebo špatným průtokem krve. Běžné fyzické příčiny erektilní dysfunkce zahrnují onemocnění srdce a krevních cév, vysoký krevní tlak, aterosklerózu (ucpané tepny), srdeční choroby, cukrovku 2. typu, roztroušenou sklerózu, chronické onemocnění ledvin, Peyronie . Tato onemocnění a problémy mohou ovlivnit průtok krve do penisu nebo citlivost nervů, jako jsou pudendální a kavernózní nervy umístěné ve Vaší pánvi. Kromě fyzických chorob a zdravotních problémů mohou k erektilní dysfunkci přispět také návyky a faktory životního stylu, které ovlivňují vaše fyzické zdraví. Například, můžete mít vyšší riziko vzniku erektilní dysfunkce, pokud jste fyzicky neaktivní, máte nadváhu nebo obezitu, nadměrně pijete alkohol, kouříte nebo užíváte drogy. V některých případech mohou léky narušit vaši schopnost dosáhnout erekce. Mezi léky, které jsou spojeny s erektilní dysfunkcí, patří antidepresiva, antiandrogeny, trankvilizéry, léky na potlačení chuti k jídlu, léky na vředy a některé léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku. Nakonec, určité psychické problémy a emocionální faktory mohou přispět k erektilní dysfunkci. Patří mezi ně úzkost ze sexuální výkonnosti, deprese, nízké sebevědomí, stres a pocity viny nebo strachu ze sexuální aktivity.

Erektilní dysfunkce a masturbace: Závěr

Erektilní dysfunkce je velmi častým problémem. Ve skutečnosti výzkum zjistil, že přibližně 30 milionů mužů, nebo téměř třetina celkové populace dospělých mužů v USA, je postiženo erektilní dysfunkcí. Hlavní příčinou však rozhodně není masturbace. Pokud je pro vás obtížné dosáhnout nebo udržet erekci, je důležité pochopit, že existují možnosti, které Vám pomohou zůstat v pohotovosti a užívat si zdravého a plnohodnotného sexuálního života. V současnosti jsou nejúčinnějšími možnostmi léčby erektilní dysfunkce léky jako generická Viagra (Sildenafil), generický Cialis (Tadalafil) a generická Levitra (Vardenafil). Tyto léky na erektilní dysfunkci fungují tak, že zvyšují průtok krve do tkáně penisu , což Vám usnadňuje dosažení a udržení erekce, když jste sexuálně vzrušený. Kromě léků mohou možnosti terapie a změny životního stylu také zlepšit vaše sexuální zdraví. O těchto a dalších možnostech léčby jsme hovořili v našem podrobném průvodci nejběžnějšími způsoby léčby erektilní dysfunkce.