Pornografií vyvolaná erektilní dysfunkce

Existuje fenomén, kdy zdraví, sexuálně aktivní muži zjistí, že nejsou schopni podat výkon a pociťují nízké libido (chuť na sex) a úzkost ze sexuálního výkonu, pokud jde o intimní vztah s partnerkou. Může to být způsobeno sledováním příliš velkého množství pornografie pro sexuální uspokojení. Sledování pornografie za účelem sexuálního uspokojení není ve své podstatě špatné nebo škodlivé, ale má potenciál přispět ke skutečným sexuálním problémům, jako je snížená touha po sexu, zvláště pokud je to něco, co praktikujete často. Existuje však něco jako erektilní dysfunkce vyvolaná pornem? Pojďme to zjistit.

Pornografie a erektilní dysfunkce: Co potřebujete vědět?

Některé výzkumy zjistily souvislost mezi nadměrnou nebo neobvyklou konzumací porna a změnami v sexuálním vkusu a chování. Za posledních několik desetiletí došlo k prudkému nárůstu míry výskytu problémů, včetně erektilní dysfunkce, mezi muži mladšími 40 let. Tento nárůst je obtížné vysvětlit konvenčními prostředky, protože dnešní populace je v dobrém zdravotním stavu a čelí menším sexuálním omezením než kterákoli jiná generace. Někteří vědci se domnívají, že příčinou by mohla být rozšířená dostupnost pornografie díky obrovskému rozmachu internetu. Abyste to pochopili, zamyslete se nad dostupností pornografie před 30 nebo 40 lety ve srovnání s dostupností pornografie dnes. Přístup k pornu před generací nebo dvěma znamenalo koupit si časopis, objednat si videokazetu nebo narazit na několik kopií Playboye, které zůstaly na půdě nebo v nočním stolku. Dnes je všechno jinak. Jediným stisknutím tlačítka mají lidé přístup k prakticky neomezenému množství porna prostřednictvím online stránek a jiných platforem, které nabízejí nekonečné množství novinek a úroveň sexuální stimulace, na kterou naše mozky historicky nejsou zvyklé.

Je pornografie dobrá nebo špatná?

Nemyslíme si, že je fér jednoznačně říci, jestli je porno dobré nebo špatné, ale rozhodně je to téma, které stojí za prozkoumání. Výzkumníci ve studii, která se uskutečnila na uživatelích porna, zjistili souvislost mezi sledováním pornografie a poklesem šedé hmoty v určitých oblastech mozku souvisejícími s citlivostí na odměnu. Vyšší míra sledování porna také souvisí se sníženou schopností reagovat na erotické podněty. Výzkumníci ve studii publikované v časopise JAMA Psychiatry naznačili, že nutkavé sledování pornografie může vést k naprostému nezájmu o sex v reálném životě. Článek publikovaný Psychology Today naznačuje, že nutkavé používání pornografie může vést k disociaci se sexualitou v reálném životě. Věci, které vedou člověka ke vzrušení online, se nemusí přenést do reálného života. V žádném případě to neplatí pro všechny uživatele internetového porna, ale poukazuje to na problém, který může ležet v jádru erektilní dysfunkce vyvolané pornografií.

Co je to erektilní dysfunkce vyvolaná pornem?

V podstatě časté sledování pornografie potenciálně může změnit mužský sexuální apetit, do té míry, že jej už nebude vzrušovat sexuální aktivita v reálném životě, podle článku publikovaného v Journal of Clinical Medicine. Toto je jádro problému erektilní dysfunkce vyvolané pornem. Erektilní dysfunkce je definována jako neschopnost dosáhnout nebo udržet dostatečně pevnou erekci potřebnou k sexu. Existuje mnoho různých rizikových faktorů a potenciálních příčin tohoto zdravotního stavu, z nichž mnohé souvisí s hlavně s věkem. Studie ukázaly, že erektilní dysfunkce může postihnout muže již ve věku 40 let. Ve zprávě, kterou zveřejnila Cleveland Clinic se uvádí, že až 40 % mužů ve věku 40 let je postiženo erektilní dysfunkcí. Zatímco erektilní dysfunkce není běžná u mužů mladších 40 let, studie publikované v časopise Translational Andrology and Urology uvádějí výskyt erektilní dysfunkce u přibližně 8 % mužů ve věku 20 až 29 let a 11 % muži ve věku 3 . Některé z nejčastějších příčin erektilní dysfunkce souvisejí se zdravotními problémy, jako jsou cévní problémy a kardiovaskulární onemocnění jako špatný krevní oběh, vysoký krevní tlak (hypertenze) nebo vysoký cholesterol.

Pro mnohé muže však erektilní dysfunkce není fyzickým, ale psychickým problémem. Muži, kteří v mládí zažili trapnou sexuální událost, mohou mít v dospělosti problémy se sexuální dysfunkcí. Psychologické problémy a problémy duševního zdraví, jako je deprese, všeobecná úzkost, úzkost z výkonu a chronický stres, mohou také hrát roli. Dalším potenciálním faktorem, který může přispět k erektilní dysfunkci, zejména u mladších mužů, je sledování porna. Ve skutečnosti může existovat souvislost mezi zvýšeným sledováním pornografie u dospívajících chlapců a zvýšeným výskytem sexuální anorexie. Podle článku publikovaného v Journal of Treatment & Prevention, sexuální anorexie je termín, který lze použít k označení poruchy sexuální averze, „stav, ve kterém má pacient hluboké znechucení a zděšení z čehokoli sexuálního v sobě i v jiných.“ Začíná to jedním případem sexuální dysfunkce. Bez ohledu na příčinu tohoto individuálního problému, ať už psychologickou nebo fyziologickou, zůstává v paměti a může způsobit úzkost, když se naskytne další příležitost k sexuální interakci. Tato úzkost může být natolik závažná, že ovlivní vaši schopnost podávat výkon, a to následně zvýší vaši úzkost z další interakce. Netrvá to dlouho a stanete se tak znepokojenými nebo přesvědčenými, že nebudete schopni jednat v takových situacích. Používání internetové pornografie může přispívat k problémům se sexuálním fungováním, protože může změnit vaše vnímání sexu a může dokonce změnit váš sexuální apetit do takové míry , že Vás už nebudou vzrušovat skutečné sexuální zážitky Přehled z roku 2016 s klinickými zprávami zveřejněnými v časopise Behavioral Sciences uvádí, že muži, kteří sledují porno, mohou preferovat masturbaci u porna před partnerským sexem.

Co říkají výzkumy o erektilní dysfunkci a pornografii?

Co si myslí vědci? Až donedávna byla zaznamenána míra erektilní dysfunkce u mladých, sexuálně aktivních mužů extrémně nízká. Například studie publikovaná v časopise JAMA uvádí, že míra erektilní dysfunkce u mužů ve věku od 18 do 29 let je jen 5 %. Analýza z roku 2002 publikovaná v International Journal of Impotence Research uvádí, že míra erektilní dysfunkce byla přibližně 2 % u mužů do 40 let. V roce 2012, téměř o 10 let později, byla v časopise Journal of Adolescent Health, publikována studie o sexuálním zdraví mladých (18 – 29 let) švýcarských mužů. V této studii vědci zjistili, že přibližně jedna třetina mladých mužů ve Švýcarsku trpí alespoň jednou formou sexuální dysfunkce. Z mužů, kteří se zúčastnili studie, bylo 30 % postiženo erektilní dysfunkcí, zatímco 11 % mělo problémy s předčasnou ejakulací. Zjednodušeně řečeno, se zdá, že míra erektilní dysfunkce rychle roste mezi mladšími muži, zejména muži v pozdním mladém věku, ve věku 20 až 30 let. Co se tedy mohlo stát, že způsobilo tak dramatický nárůst míry erektilní dysfunkce mezi koncem 90. let a současností? V přehledu klinických zpráv z roku 2016 publikovaných v časopise Behavioral Sciences se uvádí, že nárůst erektilní dysfunkce u mladších mužů byl spojen se sledováním porna na internetu. Teorie říká, že snazší přístup k pornu a zejména k rozmanité a rozsáhlé škále obrázků a videí, což změnilo způsob, jakým mnozí lidé přemýšlejí o sexu. Je to teorie, která se zdá být podložena vědeckými důkazy. V malé studii publikované v časopise PLoS One, 11 z 19 účastníků, kteří nutkavě sledovali internetové porno, poznamenalo, že ve fyzickém vztahu se ženami „zažili snížené libido nebo erektilní dysfunkci“. Zkrátka, sledování velkého množství pornografie může způsobit formu erektilní dysfunkce psychického charakteru. Koneckonců, lidé, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, jsou obvykle mladí a je nepravděpodobné, že by byli ovlivněni běžnými fyzickými rizikovými faktory pro erektilní dysfunkci, jako jsou srdeční choroby, obezita nebo cukrovka.

Jak zvrátit pornem vyvolanou erektilní dysfunkci

Pokud bojujete s erektilní dysfunkcí vyvolanou pornem, neztrácejte naději! Může to být náročné a určitě to potrvá, ale je to něco, co můžete překonat. Prvním krokem k překonání tohoto problému může být půst od pornografie. Toto může být způsob, jak zvrátit sexuální dysfunkci vyvolanou tímto faktorem. Mnoho mužů má negativní názor na terapii, ale někdy je povídání si o svých problémech nejlepším způsobem, jak vyřešit své problémy se sexuálním zdravím. K léčbě erektilní dysfunkce mohou být předepsány léky jako Cialis, Viagra nebo Levitra. Pokud dokážete být otevření a upřímní v konzultaci se svým terapeutem a se sebou samým v souvislosti s nadměrným užíváním porna nebo závislosti na pornografii, možná se Vám podaří prolomit některé mentální bariéry, které vám brání v tom, abyste měli v reálném životě uspokojivé sexuální zážitky. Existuje rostoucí počet výzkumů, které spojují problémy s erekcí s frekvencí sledování tvrdé pornografie. Pokud máte pocit, že terapie není pro Vás správnou volbou, může vám pomoci chvilková přestávka od porna. Další možností k vyřešení tohoto problému jsou generické léky Viagry, Levitry či Cialisu, které můžete mít z pohodlí domova za pár kliků bez lékařského předpisu.