Kompletní průvodce užíváním přípravku Levitra – Vardenafil

Erektilní dysfunkce postihuje přibližně 30 milionů mužů jen v USA, což z ní činí jednu z nejběžnějších forem sexuální dysfunkce u mužů. Naštěstí, erektilní dysfunkce je dnes již léčitelná. Máme k dispozici širokou škálu léků pro léčbu erektilní dysfunkce a zlepšení sexuální výkonnosti u mužů. Jedním z nich je Levitra, schválená FDA v roce 2003. Levitra, která obsahuje účinnou látku Vardenafil, je inhibitor PDE5, který funguje tak, že usnadňuje průtok krve do penisu. Patří do stejné třídy léků jako léky jako Viagra či Cialis. Stejně jako jiné léky na erektilní dysfunkci, Levitra je bezpečná a účinná, když se užívá s rozumem, ale jak je tomu u každého léku, užívání Levitry může potenciálně vést k vedlejším účinkům. Většina těchto vedlejších účinků je mírná, ačkoli zřídka kdy se mohou být závažnější. Níže uvádíme běžné a méně časté nežádoucí účinky přípravku Levitra, jakož i to, co můžete udělat, abyste se s těmito nežádoucími účinky vypořádali a zlepšili své zkušenosti s používáním tohoto přípravku k léčbě erektilní dysfunkce.

Co je Levitra?

Levitra je lék pro léčbu erektilní dysfunkce. Funguje tak, že zvyšuje průtok krve do erektilní tkáně penisu, čímž usnadňuje dosažení a udržení erekce při dostatečné sexuální stimulaci. Vardenafil, aktivní složka přípravku Levitra, je jedním z několika léků používaných k léčbě erektilní dysfunkce. Další léky používané k léčbě erektilní dysfunkce zahrnují Sildenafil (aktivní složka Viagry) či Tadalafil (Cialis). Levitra je nejčastěji dostupná ve 20 mg perorálních tabletách, které jsou určeny k použití přibližně hodinu před sexuální aktivitou. Účinky Vardenafilu mohou trvat až 8 hodin, což z něj činí skvělou volbu pro jednorázové použití v porovnání s déle působícími léky na erektilní dysfunkci, jako je Cialis. Chcete-li porovnat lék Levitra a jiný lék na erektilní dysfunkci na jednu noc, doporučujeme Vám přečíst si náš srovnávací blog Levitra vs. Viagra.

Nejčastější nežádoucí účinky přípravku Levitra

Levitra může způsobit několik běžných vedlejších účinků, z nichž většina jemírná a dočasná. Tyto vedlejší účinky jsou podobné jako u jiných léků na erektilní dysfunkci, což znamená, že se mohou objevit stejné problémy jako u léků typu Viagra a Cialis. Většina mužů, kteří užívají Levitru, nezažívá větší problémy. Ve studii FDA, které se zúčastnilo více než 4 400 mužů, pouze 3,4 % mužů, kteří se zúčastnili, přestalo užívat Levitru kvůli vedlejším účinkům.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou zdaleka nejčastějším vedlejším účinkem přípravku Levitra. Ve skutečnosti jsou bolesti hlavy nejčastějším vedlejším účinkem většiny léků používaných k léčbě erektilní dysfunkce. Podle údajů FDA přibližně 15 % mužů, kteří používají Levitru, pociťuje nějakou formu bolesti hlavy. Léky na erektilní dysfunkci, jako je Levitra, patří do třídy léků nazývaných inhibitory PDE5, které působí tak, že rozšiřují krevní cévy a zvyšují průtok krve do měkké tkáně penisu a jiných oblastí těla. Zvýšením průtoku krve mohou tyto léky usnadnit dosažení a udržení erekce, když se cítíte sexuálně vzrušený. Toto zvýšení průtoku krve může přispět k bolestem hlavy, jejichž závažnost může být mírná až středně závažná. Bolesti hlavy z přípravku Levitra obvykle vymizí sami, když přípravek opustí Vaše tělo. Vzhledem k tomu, že Levitra má střední poločas rozpadu, je vzácné, že tento vedlejší účinek trvá déle než 5 hodin po použití přípravku. Máte-li silné bolesti hlavy po užití přípravku Levitra, je nejlepší omezit dávku nebo vyzkoušet jiný lék na erektilní dysfunkci. Více o vedlejších účincích si můžete přečíst v našem průvodci vedlejšími účinky Sildenafilu.

Zarudnutí obličeje

Zarudnutí obličeje je druhým nejčastějším vedlejším účinkem přípravku Levitra. Ve studiích přípravku Levitra se u 11 % mužů, kteří užívali lék, vyvinulo zarudnutí obličeje jako vedlejší účinek. Stejně jako bolesti hlavy, i zarudnutí je běžným vedlejším účinkem všech léků na erektilní dysfunkci. To znamená, že pokud po užití Levitry pocítíte návaly horka, je možné, že se u Vás projeví stejný vedlejší účinek, i když přejdete na Viagru nebo Cialis. Návaly se mohou vyvinout v důsledku účinků Levitry na krevní cévy. Po použití Levitry si můžete všimnout, že vaše tváře, nos, brada a čelo začnou nabývat zčervenalý až červený vzhled. Stejně jako jiné vedlejší účinky přípravku Levitra, zarudnutí se obvykle zlepší během několika hodin, když Vardenafil, aktivní složka přípravku Levitra, opustí Vaše tělo.

Ucpaný nos

Rýma nebo podráždění a zánět sliznice v nosních dírkách je dalším častým vedlejším účinkem přípravku Levitra. Tento vedlejší účinek může vyústit v příznaky, jako je ucpaný nos, kýchání, kašlání a v některých případech i rýma. V klinických studiích s Vardenafilem, aktivní složkou přípravku Levitra, se u 9 % mužů, kteří užívali lék k léčbě erektilní dysfunkce, vyvinuly příznaky rinitidy. Tento vedlejší účinek může být častější u Levitry než u jiné formy léčby erektilní dysfunkce. Podle klinických studií jen 2 až 4 % mužů, kteří užili Cialis, uvádějí, že se u nich vyvinul určitý stupeň ucpaného nosu. Sinusitidu, další formu podráždění a ucpaného nosu, hlásí asi 3 % mužů, kteří užívají Levitru. Příznaky podobné chřipce, které mohou kromě jiných vedlejších účinků, jako je bolest hlavy, zahrnovat ucpaný nos, postihují přibližně 3 % uživatelů přípravku Levitra. Stejně jako ostatní běžné vedlejší účinky přípravku Levitra, ucpaný nos obvykle postupně vymizí, když Levitra opustí Vaše tělo.

Poruchy trávení/pálení žáhy

Dyspepsie nebo porucha trávení je častým vedlejším účinkem léků na erektilní dysfunkci, který hlásí přibližně 4 % mužů, kteří užívají Levitru. Levitra může způsobit zažívací potíže v důsledku účinků na dolní jícnový svěrač – svazek svalů na dolním konci jícnu, který obvykle omezuje tok obsahu žaludku a kyseliny do jícnu. Obvykle je možné léčit poruchy trávení způsobené přípravkem Levitra a jinými léky na erektilní dysfunkci pomocí volně prodejných léků.

Nevolnost

Nevolnost je častým vedlejším účinkem mnoha léků, včetně léků na erektilní dysfunkci, jako je Levitra. Ve skutečnosti malé procento lidí, kteří užívají všechny léky k erektilní dysfunkci, uvádí, že se u nich objevila nevolnost, když je lék aktivní. Podle údajů z klinických studií FDA se u přibližně 2 % mužů, kteří používají Levitru k léčbě erektilní dysfunkce, objeví vedlejší účinek nevolnost. Stejně jako jiné vedlejší účinky přípravku Levitra, nevolnost je obecně mírná a dočasná. Pokud po užití přípravku Levitra pociťujete nevolnost, zkuste opatrně snížit dávkování, zkuste užít dávku přípravku Levitra s malým množstvím jídla nebo vyzkoušejte volně prodejné léky proti nevolnosti. Případně Vám může pomoci přechod na jiný typ léků k léčbě erektilní dysfunkce.

Závraty

Malé procento mužů, kteří užívají Levitru, pociťuje po užití léku určitý stupeň závratí. Ve studiích s přípravkem Levitra přibližně 2 % mužů, kterým byla podávána typická dávka přípravku Levitra, zaznamenali, že pociťovali závratě, když byl přípravek aktivní. Stejně jako nevolnost a jiné vedlejší účinky léků na erektilní dysfunkci, závratě se mohou zlepšit úpravou dávkování přípravku Levitra nebo provedením jiných změn ve způsobu užívání přípravku. Pokud po použití přípravku Levitra často pociťujete závratě, vyzkoušejte mírně snížit dávku, popřípadě užít s přípravkem trochu jídla.

Poruchy vidění

Několik léků, inhibitorů PDE5, k léčbě erektilní dysfunkci, včetně Levitry, Cialisu a Viagry, souvisí s poruchami zraku. Může se jednat o výrazné barevné zbarvení zraku, zvýšenou citlivost na světlo a rozmazané vidění. Ačkoli jsou poruchy zraku častější u jiných léků na erektilní dysfunkci než u Levitry, existuje malé procento uživatelů Levitry, kteří hlásí vedlejší účinky v souvislosti se zrakem. Nejčastějším vizuálním vedlejším účinkem přípravku Levitra je mírná změna vnímání barev po užití přípravku. Ve studii z roku 2019 výzkumníci zjistili, že muži, kteří užili 40 mg dávku Vardenafilu, udělali více chyb v očním testu než muži, kteří neužili přípravek Cialis. Stejně jako jiné vedlejší účinky léků na erektilní dysfunkci, problémy související s viděním u přípravku Levitra jsou obecně krátkodobé. Ve výše uvedené studii po 24 hodinách tyto dvě skupiny již nevykazovaly žádné rozdíly v barevném vidění. Stejně jako u jiných nežádoucích účinků, pokud se u Vás během užívání Levitry začnou objevovat viditelné nebo přetrvávající poruchy vidění, doporučujeme Vám opatrně omezit dávku přípravku.

Snížený krevní tlak

Protože Levitra rozšiřuje krevní cévy v těle, může způsobit dočasné snížení hladiny krevního tlaku. Tento pokles krevního tlaku je obvykle mírný a neovlivňuje negativní zdraví, pokud máte jinak normální kardiovaskulární systém. Ve výzkumu typická dávka přípravku Levitra způsobuje pokles systolického krevního tlaku o 7 mmHg a diastolického krevního tlaku o 8 mmHg. I když tento pokles krevního tlaku není problémem u zdravých mužů, pokud máte problém s kardiovaskulárním zdravím nebo pokud v současné době užíváte léky k léčbě vysokého krevního tlaku, používání přípravku Levitra může potenciálně vést k vážnějším zdravotním problémům. O těchto problémech diskutujeme níže spolu s informacemi o specifických lécích na krevní tlak, které by se neměly používat s přípravkem Levitra nebo jinými léky na erektilní dysfunkci.

Méně časté, závažnější vedlejší účinky přípravku Levitra

Závažné nežádoucí účinky přípravku Levitra a jiných léků na erektilní dysfunkci jsou méně časté. Stále se však mohou objevit. Tyto nežádoucí účinky postihují pouze malé procento mužů, kteří užívají Levitru, ale pokud se vyskytnou, mohou vyžadovat okamžitou pomoc. Níže uvádíme potenciální vedlejší účinky a lékové interakce přípravku Levitra, které jsou závažnější, včetně některých, které mohou vyžadovat lékařskou péči.

Priapismus

Priapismus je typ bolestivé, prodloužené erekce, která trvá 4 hodiny nebo déle. Vyvíjí se, když krev nedokáže z penisu po erekci vytéct a když se neléčí, může způsobit poškození erektilní tkáně uvnitř penisu. Vzácně byly hlášeny případy priapismu ze všech léků používaných k léčbě erektilní dysfunkce, včetně Levitry. Přestože priapismus zní alarmující, je velmi neobvyklý. Odhaduje se, že jen u 0,87 ze 100 000 mužů ročně se vyskytne priapismus, přičemž bylo ohlášeno jen 93 případů priapismu jako důsledek jakéhokoli léku na erektilní dysfunkci za celý rok 2007. Z toho Levitra a generická Levitra zaznamenaly jen malý počet případů priapismu. Priapismus je vážný zdravotní problém, což znamená, že pokud po použití Levitry dostanete erekci, která trvá čtyři hodiny nebo déle a neustupuje, doporučujeme Vám vyhledat lékařskou pomoc, abyste předešli trvalému poškození erektilní tkáně.

Poškození zrakového nervu

Levitra, jakož i jiné léky na erektilní dysfunkci, jako je Viagra a Cialis, jsou spojeny s případy optické neuropatie nebo poškození zrakového nervu. Toto je velmi vzácný vedlejší účinek inhibitorů PDE5. Přestože výzkum neprokázal přímou souvislost mezi užíváním inhibitoru PDE5 a poškozením zrakového nervu, některé studie naznačují, že může existovat dočasná souvislost mezi užíváním léků na erektilní dysfunkci a zhoršeným viděním. Pokud po použití Levitry zaznamenáte jakékoli zhoršení vidění, s výjimkou přechodného problému s barevným viděním uvedeného výše, doporučujeme Vám snížit dávkování, popřípadě vyhledat lékařskou pomoc. Mohlo by to být potenciálně příznakem nearteritické přední ischemické neuropatie zrakového nervu – NAION – stavu, při kterém poškození zrakového nervu způsobuje trvalou ztrátu zraku do určité míry v jednom nebo obou očích. Pokud máte problémy se zrakem nebo jakékoli základní rizikové faktory onemocnění NAION, nedoporučujeme Vám užívat léky proti erektilní dysfunkci, jako jsou Cialis, Levitra či Viagra.

Problémy se sluchem

Levitra a další inhibitory PDE5 jsou spojeny s problémy se sluchem, včetně některých případů náhlé ztráty sluchu, které se vyskytly. Ve zprávě z roku 2010 vědci popisují pacienta, který po užití Vardenafilu k léčbě erektilní dysfunkce zaznamenal náhlou ztrátu sluchu. Stojí za zmínku, že podle znalostí vědců to byl jen druhý případ ztráty sluchu spojený s Vardenafilem, který se vyskytl do roku 2010 (přibližně sedm let poté, co byla Levitra schválena FDA). To činí ztrátu sluchu jedním z nejvzácnějších potenciálních vedlejších účinků přípravku Levitra. Tento vzácný vedlejší účinek se vyskytl také u Viagry nebo Cialise, ačkoli se týká jen malého počtu uživatelů.

Levitra a interakce s jinými léky

Levitra je široce používaný lék, který může bez problémů užívat většina mužů. Stejně jako jiné léky však může potenciálně interagovat s jinými léky a látkami.

Kardiovaskulární léky

Všechny inhibitory PDE5, včetně Levitry, by neměly být užívány s nitráty předepsanými k léčbě anginy pectoris nebo srdečního selhání. Při užití s nitráty může Levitra způsobit výrazné, náhlé snížení krevního tlaku, které může být život ohrožující. Dusičnanové léky, které mají potenciál interagovat s Levitrou a jinými léky na erektilní dysfunkci, zahrnují nitroglycerin, isosorbiddinitrát, isosorbidmononitrát a amylnitrát (včetně amylnitrátu používaného v rekreačních „poppers“). Levitra může také interagovat s alfa-blokátory, typem léků používaných k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) a symptomů benigní hyperplazie prostaty. Máte-li jakékoli srdeční onemocnění nebo užíváte jakékoliv léky k léčbě hypertenze, bolesti na hrudi nebo jiných kardiovaskulárních problémů, nedoporučujeme Vám užívat léky k erektilní dysfunkci. Více o kombinování inhibitorů PDE5 a dusičnanů se můžete dozvědět v našem článku – Sildenafil a dusičnany, proč se nemíchají?

Bezpečnostní opatření před použitím Vardenafilu

Přestože většina mužů může užívat Levitru a generickou Levitru bezpečně, u některých uživatelů může způsobit mírné vedlejší účinky.

Existuje několik kroků, které doporučujeme udělat, abyste se ujistili, že můžete používat Levitru bezpečně a efektivně:

  • Buďte informováni o svém zdravotním stavu, o srdečních onemocněních. Pokud máte problém, který ovlivňuje zdraví nebo funkci srdce, jako je angína, nízký nebo vysoký krevní tlak, příliš pomalá nebo rychlá srdeční frekvence nebo srdeční selhání, nedoporučujeme Vám užívat léky k erektilní dysfunkci. Totéž platí v případech, kdy jste utrpěli mrtvici nebo srdeční infarkt.
  • Zvažte jiné možnosti léčby erektilní dysfunkce. Když je erektilní dysfunkce například psychologického charakteru, možnosti, jako je terapie nebo určité změny v návycích, Vám mohou pomoci dosáhnout erekce i bez léků.
  • Pochopte, jak efektivně používat Levitru. Levitra se užívá přibližně 60 minut před sexuální aktivitou, buď s jídlem nebo bez jídla.
  • Podívejte se také na jiné léky na erektilní dysfunkci. Jiné léky na erektilní dysfunkci, jako jsou generická Viagra či generický Cialis, nabízejí podobné účinky jako Levitra. V závislosti na vašich osobních potřebách můžete dosáhnout lepších výsledků s jedním z těchto léků.

Zjistěte více o Levitře a erektilní dysfunkci

Levitra nabízí celkově podobné účinky jako jiné léky na erektilní dysfunkci a podobný rozsah vedlejších účinků. Levitra je bezpečný a účinný lék pro léčbu erektilní dysfunkce, přičemž výskyt vedlejších účinků je málo častý a mírný. Na našem webu naleznete hned několik produktů s obsahem účinné látky Vardenafil. Generickou Levitru můžete mít za mnohem nižší cenu, z pohodlí Vašeho domova a bez lékařského předpisu. Více o léčbě erektilní dysfunkce se můžete dozvědět v článku Úplný seznam možností léčby erektilní dysfunkce.